RBO

Coaching

Każdy człowiek ma w sobie potencjał, wystarczy go tylko obudzić

Coaching to  inspiracja, kształtowanie świadomości, znajdowanie indywidualnych zasobów i budzenie energii. Coaching stwarza możliwości spełniania wizji i marzeń, przejęcia odpowiedzialności za swoje życie i decyzje. Pomaga określać cele, których wcześniej nie widzieliśmy lub wydawały się niemożliwe.

W coachingu skupiamy się na teraźniejszości i przyszłości. Uruchamiamy swój potencjał, realizujemy cele osobiste i zawodowe. W odróżnieniu od terapii nie sięgamy do przeszłości. To co łączy coaching, szkolenia i terapię, to to, że są to drogi rozwoju osobistego, drogi do większej świadomości siebie.

Zapraszamy do podróży w kierunku zmiany w sferze osobistej i zawodowej.

Ważne definicje coachingu

Josepha O’Connor

„Coaching jest PROCESEM doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.”

Roberta Diltsa

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania .”

Jako zespół opieramy się na wartościach i zasadach kodeksu etycznego ICF (Międzynarodowej Federacji Coachów).

Nasze wzorce

W pracy korzystamy z modelu GROW, EXACT, SMART,   modelu SET i CoachWise.

Zapraszamy

  • właścicieli Firm i Przedsiębiorstw
  • kadrę Zarządzającą
  • menedżerów, kierowników i specjalistów
  • zespoły pracowników
  • każdego, kto chce rozwijać siebie i swoje możliwości
  • każdego, kto potrzebuje zmiany w życiu osobistym lub zawodowym

Proponowane typy coachingu

Life Coaching (coaching życiowy, osobisty)

Dotyczy sfer osobistych, np. relacji i komunikacji z innymi ludźmi, poczucia własnej wartości, świadomości potrzeb i wartości. Dotyczy też planów życiowych – ich zmiany lub realizacji, zdobycia niezależności finansowej, lepszego gospodarowania czasem, itp.

Business Coaching (coaching biznesowy)

Adresowany do właścicieli firm i osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność, poprawić osiągane rezultaty i wpływ na otoczenie. Coaching pomaga usprawnić działania przez pomoc w zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów, opracowanie planów biznesowych i marketingowych oraz analizowanie procesów przebiegających w firmie. Pozwala także pracować nad równowagą między życiem prywatnym i zawodowym.

Executive Coaching (coaching menedżerski)

Kierowany do osób zarządzających średniego i wyższego szczebla. Przykładowe obszary wspólnej pracy z coachem to: rola i cechy lidera, przywództwo, delegowanie i egzekwowanie zadań, ocena pracowników, budowanie zespołów zarządzanie zmianą, itp.