RBO

Jak pracujemy

 • Identyfikujemy problem – w oparciu o analizę
  – sytuacji rynkowej firmy i jej otoczenia
  – strategii firmy
  – struktury organizacyjnej firmy
  – stanowisk i obowiązków przydzielonych pracownikom
  – wyników ocen pracowników
  – przeprowadzonych szkoleń.
 • Określamy potrzeby
 • Ustalamy cel lub cele
 • Projektujemy szkolenie lub cykl szkoleń
 • Realizujemy projekt szkoleniowy
 • Wdrażamy umiejętności – przez współdziałanie w systemie organizacyjnym firmy. Zapraszamy kadrę zarządzającą, Dział HR, kierowników, liderów i brygadzistów. Razem omawiamy korzystne zmiany i sposoby ich przeprowadzania. Dbamy o systemowość działań.
 • Oceniamy
  – badamy skuteczność szkolenia w oparciu o reakcje i wiedzę pracowników
  – stopień wdrożenia zmian
  – co zyskała firma.
 • Współpracujemy i monitorujemy – proponujemy konsultacje pozaszkoleniowe w formie doradztwa, coachingu indywidualnego lub zespołowego.

Metody

W szkoleniach bazujemy na doświadczaniu.

Stosujemy

 • gry symulacyjne
 • scenki z odgrywaniem ról
 • ćwiczenia
 • mini wykład, dyskusje, burze mózgów
 • prezentacje i filmy instruktażowe
 • studia przypadków (case study)
 • techniki kreatywnego myślenia
 • testy predyspozycji, kwestionariusze i ankiety
 • pracę indywidualną i grupową.
Formy szkoleń, które stosujemy, to
 • treningi rozwoju osobistego
 • treningi integracyjne
 • szkolenia umiejętności miękkich i twardych
 • sesje FOLLOW – UP
 • szkolenia OUTDOOR.