RBO

Szkolenia

Szkolenia pobudzają do działania, zwiększają świadomość, pomagają znaleźć równowagę

To inwestycja, która zaprocentuje, ale pod jednym warunkiem. Szkolenie jest skuteczne, gdy trafia w ściśle określoną potrzebę. Dlatego w podstawą do działania jest analiza potrzeb szkoleniowych (APS) i badanie efektywności organizacji (HPI). Zapraszamy do współpracy Zarząd firmy, Działy HR, menedżerów liniowych i pracowników. Analizujemy dokumentację dotyczącą ocen pracowniczych i wcześniej realizowanych szkoleń. Rozpoznajemy sytuację rynkową firmy i jej otoczenia.

W oparciu o wyniki określamy cele szkoleniowe, które zawierają w sobie trzy obszary – obszar wiedzy, umiejętności i postaw. W praktyce, 70-80% czasu szkolenia, przeznacza się na rozwój i doskonalenie umiejętności, a 20-30% na poszerzanie wiedzy. Działanie i doświadczanie jest najefektywniejszym sposobem uczenia się. Projektujemy szkolenie i przeprowadzamy je. Po jego realizacji badamy poziom satysfakcji i efektywności, przygotowujemy raport oceniający poziom wdrożenia treści tematycznych. Monitorujemy poziom wprowadzania zmian. Wspieramy pracowników poprzez coaching indywidualny i zespołowy.

W zależności od potrzeb firmy, proponujemy
 • kompletne projekty szkoleniowe, obejmujące grupy pracowników, działy i piony,
 • pojedyncze szkolenia,
 • indywidualne konsultacje i coaching.
Prowadzimy szkolenia w obszarach
 • umiejętności osobistych pracowników – radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, motywacji,
 • autoprezentacji ,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • budowania i integracji zespołów,
 • zarządzania – doskonalenia kluczowych kompetencji menedżerskie liderów, kadry kierowniczej i osób przygotowujących się do pełnienia funkcji zarządczych,
 • skutecznej sprzedaży i negocjacji.
Co zyskuje pracownik?
 • większą świadomość komunikowania się z innymi
 • poczucie kompetencji i satysfakcji z pracy
 • wyższy poziom motywacji
 • większą skuteczność
 • możliwość wzmocnienia swojej pozycji w firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
Co zyskuje firma?
 • zgrany, zintegrowany zespół
 • polepszenie atmosfery w firmie
 • wykwalifikowanych pracowników
 • wyższy poziom skuteczności działań pracowników
 • zadowolenie klientów, lepszą pozycję na rynku, zwiększenie sprzedaży

Bloki tematyczne szkoleń

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH DLA PRACOWNIKÓW I FIRM

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Dress code i savoire vivre w biznesie
 • Pewność siebie i motywacja
 • Efektywność osobista w oparciu o model R.Diltsa
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • TRUDNY SZEF – jak sobie z nim radzić

BIZNESOWE DLA FIRM

 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność i obrona przed manipulacją
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Prezentacje w sektorze technicznym
 • Tworzenie i integracja zespołu
 • Wywieranie wpływu
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Style kierowania ludźmi i typy pracowników
 • Coaching w zarządzaniu
 • Umiejętności menedżerskie
 • Umiejętności przywódcze
 • Myślenie strategiczne w przywództwie
 • Profesjonalna obsługa klienta i techniki sprzedażowe
 • Kwalifikowanie klientów
 • Modele i metody sprzedaży
 • Zarządzanie procesem sprzedaży
 • Negocjacje
 • Usprawnianie procesów wewnętrznych

DLA TERAPEUTÓW

 • Wykorzystanie technik Gestalt w terapii
 • Typologia charakterów wg Lowena z elementami pracy z ciałem
 • Budowanie relacji terapeutycznej

DORADZTWO PERSONALNE

 • Pomoc w rekrutowaniu specjalistów i menedżerów
 • Wyłanianie liderów

PROJEKTY AUTORSKIE

 • Akademia Przywództwa RBO – Cykl dziesięciu bloków tematycznych. Świadomość swoich mocnych stron, umiejętność wywieranie wpływu – komunikacja werbalna i niewerbalna, motywowanie pracowników i ocena, budowanie zespołu i skuteczne delegowanie zadań, jak zarządzać pokoleniem millenialsów, style przywództwa, kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów, kultura coachingu w organizacji, jak „naostrzyć piłę”, przywództwo strategiczne.
 • Cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet – Siedem bloków tematycznych – różne drogi do rozumienia siebie, asertywność i obrona granic, radzenie sobie z emocjami i stresem, poczucie niezależności, ja w relacjach z innymi ludźmi, sfera zawodowa – jak zrealizować to czego potrzebuję, świadomość swojej kobiecości, siebie w związku, świadomość ciała.

SZKOLENIA OTWARTE

Na ten typ szkoleń może zgłosić się każdy, kto chce rozwijać siebie lub swoje umiejętności, zmienić coś w swoim życiu zawodowym lub osobistym. Proponowane przez nas szkolenia otwarte, to szkolenia kompetencji emocjonalnych w trzech obszarach:

Obszary szkoleń otwartych
 • Dotyczący samego siebie – samooceny, świadomości uczuć i wartości, świadomego reagowania i kontrolowania emocji
 • Kompetencji społecznych – asertywności, współpracy z innymi, perswazji, przywództwa i kierowania
 • Działania – motywacji, optymizmu, radzenia sobie w sytuacji zmiany, podejmowania decyzji w stresie i konsekwencji w działaniu
Tematy szkoleń otwartych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Dress code i savoire vivre w biznesie
 • Pewność siebie i motywacja
 • Efektywność osobista
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność i obrona przed manipulacją
Organizacja szkoleń otwartych
 • Osoba zapisująca się na takie szkolenia, trafi do grupy, w której może spotkać ludzi pracujących w podobnych firmach, na podobnych stanowiskach lub będących w podobnym momencie życia.
 • Maksymalna ilość osób w grupie, jak w innych prowadzonych przez nas szkoleniach, nie przekracza 14.
 • W przypadku grupy powyżej 6-ciu osób, jest możliwe zorganizowanie szkolenia zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem w programie potrzeb i celów pracowników firmy.
 • Dla efektywniejszego rozwoju umiejętności, po szkoleniu, jego uczestnikom oferujemy 3h coachingu indywidualnego.
 • Szkolenia w grupach otwartych są prowadzone w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz w miejscach dobranych do danego szkolenia.