RBO

Zespół

Kira Słupczyńska

Jestem psychologiem, trenerem biznesowym i coachem. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze.

Ukończyłam Psychologię na UAM w Poznaniu, Szkołe Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Gestalt w Krakowie, Szkołę Coachów i Szkolenie Kompetentny Trener Biznesu w Grupie SET, CoachWise Coaching Essentials™ i Equipped™ przy Akredytowanym Centrum Edukacyjnym CoachWise™.

Interesuje mnie psychologia człowieka. Specjalizuję się w szkoleniach umiejętności miękkich, w komunikacji interpersonalnej, budowaniu i integracji zespołów, motywowaniu pracowników oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Szczególnie interesuje mnie wywieranie wpływu, zarządzanie i przywództwo z wykorzystaniem myślenia strategicznego.

Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Biznesu w Pile oraz z Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu.
Prywatnie nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, czasu z przyjaciółmi, podróży i poznawania nowych ludzi.

Anna Łazarczyk-Łukasik

Jestem trenerem i praktykiem sprzedaży i zarządzania. Ukończyłam Inżynierię Środowiska na Politechnice Poznańskiej, a kilka lat później Psychologię w Biznesie i Coaching na Uniwersytecie SWPS, a także Studium Podyplomowe „Psychologia w Zarządzaniu” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od kilkunastu lat pracuję w międzynarodowych organizacjach w obszarze zarządzania i handlu. Profesjonalnej sprzedaży uczyłam się od najlepszych, miałam także okazję uczestniczyć w kilkunastu szkoleniach i kursach. I nadal się uczę.

Sprzedaż się zmienia, zmieniają się technologie, nawyki i oczekiwania klientów. Od handlowców natomiast oczekuje się nieustających wzrostów, co wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji, poszukiwania skutecznych, sprawdzonych, popartych badaniami i dowodami metod zwiększania efektywności. I to interesuje mnie najbardziej.

Specjalizuję się w:

  • projektowaniu i dopasowywaniu modelu sprzedaży do specyfiki konkretnej organizacji,
  • sprzedaży opartej na wielopoziomowych procesach,
  • zarządzaniu opomiarowaniem zespołów handlowych,
  • zarządzaniu kulturą organizacji i jej wpływem na efektywność pracy.

Prywatnie pochłania mnie muzyka, słucham, śpiewam, gram i zarażam tym innych. I pięknie udaje się to godzić z żeglowaniem.

Dariusz Sobkowski

W Firmie RBO Kira Słupczyńska zajmuję się organizacją spotkań i szkoleń. Na mojej drodze zawodowej pełniłem funkcje kierownicze, zajmowałem się nie tylko pracą w działach handlowych ale również logistyką I polityką marketingową firm. Prowadziłem rekrutacje i szkolenia nowo przyjętych pracowników. Organizowałem wydarzenia branżowe na terenie Polski i Europy.

Najważniejsze dla mnie są relacje z ludźmi, atmosfera i komfort pracy dlatego na bazie doświadczenia zawodowego wyspecjalizowałem się w koordynowaniu pracy zespołu.

Mam szczęście, że od początku spotykam na swojej drodze zawodowej ludzi, którzy darzą mnie zaufaniem i którym mogę się odwdzięczać tym samym.

Współpraca w zespole pozwala nam dążyć do pozycji lidera w różnych segmentach rynkowych, czerpiąc jednocześnie z wykonywanej pracy dużo satysfakcji i radości.

Zainteresowania – podróże, podróże i… podróże.